IPN Gd 1121/18

IPN Gd 1121/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1121/18
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Krystyna Kwiatkowska, zd. Bochyńska/Bocheńska, z sierpnia 1978 r. dot. obozu harcerskiego w Uroczysku-Kurhanach, pow. Zdołbunów, w 1937 r.

Opis

Rękopis i fragment maszynopisu

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
5
Miejsce przechowywania