IPN Gd 1113/8

IPN Gd 1113/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1113/8
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Sztabu Wyborczego Jacek Kuroń wydana przed I turą wyborów prezydenckich w 1995 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania