IPN Gd 1116/17

IPN Gd 1116/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/17
Opis zawartości
Tytuł

Praca magisterska: Jerzy Tadeusz Romański, O niektórych związkach addycyjnych heterocyklicznych zasad typu pirydyny i chinoliny, Kraków 1949

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1949
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
26
Miejsce przechowywania