IPN Gd 1116/16

IPN Gd 1116/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/16
Opis zawartości
Tytuł

Książeczka legitymacyjna studenta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Jerzy Tadeusz Romański, inne nazwiska: Słoninka, ur. 09-11-1924 r., z lat 1945-1949

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
51
Miejsce przechowywania