IPN Gd 1116/15

IPN Gd 1116/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/15
Opis zawartości
Tytuł

Świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego i świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego w Krakowie z lipca 1945 r.: Jerzy Tadeusz Słoninka, ur. 09-11-1924 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania