IPN Gd 1116/1

IPN Gd 1116/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące pobytu Stanisław Słoninka w Niemczech, po uwolnieniu z obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora (zaświadczenie wystawione przez burmistrza Nordhausen z dnia 01-05-1945 r., zaświadczenie pobytu w Nordhausen wystawione przez wojskowy zarząd Armii USA z dnia 05-06-1945 r., wraz z odpisami, przepustka uprawniająca do podróży w poszukiwaniu syna z dnia 22-06-1945 r., wraz z odpisem)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania