IPN Gd 1116/11

IPN Gd 1116/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/11
Opis zawartości
Tytuł

Świadectwa i zaświadczenia Państwowej Szkoły dla Chemotechników w Krakowie za lata 1941-1943: Jerzy Tadeusz Słoninka, ur. 09-11-1924 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
9
Miejsce przechowywania