IPN Gd 1116/19

IPN Gd 1116/19

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1116/19
File description
Title

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską Jerzy Romański w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 21-12-1963 r. Odpisy dyplomu doktora nauk technicznych z dnia 19-11-1968 r.: Jerzy Tadeusz Romański, ur. 09-11-1924 r.

Dates
Starting date
1963
Closing date
1968
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
3