IPN Gd 1103/3

IPN Gd 1103/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1103/3
Dawna sygnatura
4205/02/2
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium śledztw-dochodzeń Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Gdyni-Oksywiu za okres od 02-01-1990 r. do 20-12-1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania