IPN BU 3686/1

IPN BU 3686/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3686/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały związane z planami utworzenia administracji państwowej na terenie ówczesnych Prus, które Stanisław Piotr Rudziński opracowywał na zlecenie Armii Krajowej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
47
Miejsce przechowywania