IPN Po 1358/16

IPN Po 1358/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1358/16
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja pomiędzy przebywającym w Forcie VII w Poznaniu Zdzisławem Czubińskim i żoną Janiną Czubińską w okresie od listopada 1939 r. do stycznia 1940 r. (oryginały listów wraz z opisem i tłumaczeniem).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1940
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
24
Miejsce przechowywania