IPN Kr 235/28

IPN Kr 235/28

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 235/28
File description
Title

Wycinki prasowe i wspomnienie autorstwa Jana Dobraczyńskiego dla "Polski Zbrojnej" dotyczące śmierci majora Stefana Rago, poległego w 1938 r. podczas przyłączania do Polski terenów Zaolzia wraz z fotografią grobowca Stefana Rago na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Dates
Starting date
1938
Closing date
1938
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1