IPN Po 1358/17

IPN Po 1358/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1358/17
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie i oryginały dokumentów dot. pobytu w więzieniu w Forcie VII w Poznaniu i rozstrzelania Zdzisława Czubińskiego przekazane do zbiorów Muzeum Fortu VII (m.in. poświadczenia świadków śmierci Zdzisława Czubińskiego).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania