IPN BU 2985/1

IPN BU 2985/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 2985/1
Former reference numbers
File description
Title

Kartoteka meldunkowa pracowników cywilnych pochodzenia polskiego zamieszkałych głównie w m. Neustadt an der Orla, pow. Gera. Ilość kart: 23. Zakres pól kartoteki obejmuje dane: narodowość, numer księgi meldunkowej, nazwisko rodowe, imię, nazwisko, stan cywilny, wyznanie, data i miejsce urodzenia, stosunek do służby wojskowej, numer paszportu z datą ważności, data wystawienia, uwagi, data przybycia, miejsce zamieszkania, przemeldowanie.

Abstract

Kartoteka w układzie alfabetycznym. Kilka kart dot. obywateli Wolnego Miasta Gdańsk.

Dates
Starting date
1920
Closing date
1941
Material description
The media type

Kartoteka, Fotografia

Number of volumes
1
Place of storage