IPN BU 3305/1

IPN BU 3305/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3305/1
Dawna sygnatura
Opis zawartości
Tytuł

Kartoteka osobowa członków Narodowosocjalistycznego Związku Lekarzy Niemieckich (NSDAB - Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund), okręg Pomorze. Ilość kart: 20. Kartoteka zawiera m.in. takie pola jak: zawód/pozycja zawodowa, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dopuszczenie do wykonywania zawodu, praktyka, działalność szczególna, konto czekowe na poczcie, wniosek dopuszczający, tymczasowy dowód tożsamości, dowód tożsamości wydany na stałe, działalność polityczna, członek NSDAP – data wstąpienia, numer członkowski, członek/kandydat NSDÄB, numer członkowski, działalność w innych organizacjach paramilitarnych.

Opis

Kartoteka szczątkowa w układzie alfabetycznym. Do kart załączone zdjęcia. Na odwrocie niektórych kart znajdują się adnotacje w j. polskim o miejscu przebywania danej osoby i pełnionej funkcji (np. funkcjonariusz gestapo).

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1901
Data początkowa
1931
Data końcowa
1937
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania