IPN BU 3305/1

IPN BU 3305/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3305/1
Former reference numbers
File description
Title

Kartoteka osobowa członków Narodowosocjalistycznego Związku Lekarzy Niemieckich (NSDAB - Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund), okręg Pomorze. Ilość kart: 20. Kartoteka zawiera m.in. takie pola jak: zawód/pozycja zawodowa, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dopuszczenie do wykonywania zawodu, praktyka, działalność szczególna, konto czekowe na poczcie, wniosek dopuszczający, tymczasowy dowód tożsamości, dowód tożsamości wydany na stałe, działalność polityczna, członek NSDAP – data wstąpienia, numer członkowski, członek/kandydat NSDÄB, numer członkowski, działalność w innych organizacjach paramilitarnych.

Abstract

Kartoteka szczątkowa w układzie alfabetycznym. Do kart załączone zdjęcia. Na odwrocie niektórych kart znajdują się adnotacje w j. polskim o miejscu przebywania danej osoby i pełnionej funkcji (np. funkcjonariusz gestapo).

Dates
Anteriora
1901
Starting date
1931
Closing date
1937
Material description
The media type
Number of volumes
1
Place of storage