IPN GK 805/203

IPN GK 805/203

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN GK 805/203
Former reference numbers
File description
Title

Kartoteka osobowa członków Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Kreisleitung Züllichau-Schwiebus-Bomst- Gau Mark Brandenburg (Sulechów-Świebodzin-Babimost-Okręg Brandenburgia). Metraż: 1,1 mb. Kartoteka składa się z 2 rodzajów kart: Karta I - zawiera następujące pola: zdjęcie, nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, numer telefonu, rodzaj zatrudnienia, wyznanie, data i miejsce urodzenia, data wstąpienia do partii, numer członkowski, numer legitymacji, data wydania, powiat, gmina, znajomość języków, posiadane prawo jazdy, verte, szczególne uwagi Urzędu Personalnego, ranga, piastowane urzędy, data rozpoczęcia, inne urzędy honorowe, wcześniejsza działalność polityczna, inne informacje dot. przebiegu kariery zawodowej; Karta II - zawiera następujące pola: gmina, nazwisko i imię, stan cywilny, miejsce zamieszkania, miejsce urodzenia, data urodzenia, numer członkowski, data wstąpienia do partii, zajmowane stanowisko w partii, od kiedy, przynależność do innych organizacji: SA, SS, od kiedy, uwagi.

Abstract

Kartoteka zawiera pojedyncze karty członków NSDAP z powiatu Frankfurt nad Odrą.

Dates
Starting date
1929
Closing date
1943
Material description
The media type
Number of volumes
1
Place of storage