IPN Po 1329/1

IPN Po 1329/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 1329/1
File description
Title

Zaświadczenie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich o pobycie i represjonowaniu Czesława Zywerta s. Antoniego i Anny ur. 03-07-1918 r. w Poznaniu, w siedzibie Gestapo w Poznaniu (Dom Żołnierza), Forcie VII, obozie w Żabikowie i obozie pracy przymusowej w Essen.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1983
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Number of pages
3