IPN Sz 834/1

IPN Sz 834/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 834/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór korespondencji dot. skarg i zażaleń na funkcjonariuszy organów PRL w sprawie przeszukania mieszkania Zenona Mellera w związku z kolportażem wydawnictw NSZZ „Solidarność”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1