IPN Sz 879/1

IPN Sz 879/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 879/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. Hamrol Florian, imię ojca: Piotr, ur. 04-05-1906 r. : Passierschein (przepustka) z 07-03-1941 r.; Arbeitskarte polnischer Arbeitskrafte; List z 27-11-1944 r. z KL Stutthof wysłany przez więźnia Hamrol Florian nr 98942 do rodziny; Postanowienie Zg 52/47 z dnia 12-12-1947 r. wydane przez Sąd Grodzki w Lubawie dot. uznanie za zmarłego Hamrol Florian; Odpis skrócony aktu zejścia nr 1/1948 r.; Pismo Hamrol Marty z 10-07-1974 r. do Międzynarodowego Biura Poszukiwań. Pismo Service International de Recherches z 13-09-1974 r.; Pismo Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie z 11-07-2005 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10