IPN Sz 879/2

IPN Sz 879/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 879/2
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. Hamrol Andrzej, imię ojca: Florian, ur. 11-05-1932 r.: Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z 14-05-1991 r.; Pismo do Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z załącznikiem (Ordungsstrafe) z 05-07-1991 r.; Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z załącznikiem (Dane niezbędne do sprawdzenia …) z 10-09-1991 r. Pismo do Deutsches Rote Kreutz wraz z załącznikiem (Ordungsstrafe) z 10-09-1991 r.; Podanie do Międzynarodowego Biura Poszukiwań z 11-10-1991 r. z załącznikiem (Dane niezbędne do sprawdzenia …); Pismo do Internationaler Suchdienst Ausenstelle z 03-01-1992 r. z załącznikiem (Podanie do Międzynarodowego Biura Poszukiwań) 2 egz.; Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża z 09-08-1993 r.; Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża z 11-10-1994 r.; Pismo Service International de Recherches z 20-05-1994 r.; Pismo Service International de Recherches z 02-02-1994 r.; Pismo Service International de Recherches z 15-12-1994 r. (2 egz.) z załącznikami (Okólnik, Podanie do Międzynarodowego Biura Poszukiwań 2 egz.); Pismo Andrzeja Hamrola z 05-07-1991 r. z załącznikiem (Ordungsstrafe); Pismo Service International de Recherches z 19-11-1991 r.; Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża z 21-08-1991 r. z załącznikiem (Dane niezbędne do sprawdzenia …)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
37