IPN Sz 826/1

IPN Sz 826/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 826/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” na ziemi gryfickiej: Komunikat nr IV Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Prac Służby Zdrowia, z dn. 24-04-1989 r.; Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach w dniu 27-04-1989 r.; Plakat informujący o organizacji wiecu przedwyborczego „Solidarność” w dniu 30-04-1989 r.; Protokół z zebrania Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 03-05-1989 r. (dwa egzemplarze); Lista obecności na zebraniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 03-05-1989 r.; Lista osób obecnych na zebraniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Gryfice z dnia 11-05-1989 r.; Lista osób obecnych na zebraniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 18-05-1989 r.; Lista zakładów pracy zgłoszonych do Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego; Wykaz zakładów pracy zgłoszonych w dniu 24-05-1989 r. do Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach; Lista zakładów pracy zgłoszona do Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach; Lista zakładów pracy z wyszczególnioną ilością pracowników oraz członków Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach; Protokół ze spotkania Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z przedstawicielami zakładów pracy z dnia 26-05-1989 r.; Lista obecności ze spotkania Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z przedstawicielami zakładów pracy z dnia 26-05-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 01-06-1989 r.; Protokół zebrania przedstawicieli zakładów pracy, członków NSZZ „Solidarność” w Tymczasowym Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym w Gryficach z dnia 08-06-1989 r.; Lista obecności przedstawicieli z zakładów pracy z dnia 08-06-1989; protokół spotkania z przedstawicielami Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 15-06-1989 r.; Lista obecności na zebraniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 15-06-1989 r.; Protokół oględzin Biura Interwencji Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Regionu Pomorza Zachodniego „Solidarność” w Gryficach z dnia 22-06-1989 r.; Lista obecności na spotkaniu w dniu 22-06-1989 r.; Lista obecności na zebraniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 29-06-1989 r.; Protokół ze spotkania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 06-07-1989 r.; Lista obecności ze spotkania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 06-07-1989 r.; Protokół z posiedzenia Prezydium i przedstawicieli zakładów pracy NSZZ „Solidarność” w Gryficach z dnia 20-07-1989 r.; Lista obecności na posiedzeniu Prezydium i przedstawicieli zakładów pracy NSZZ „Solidarność” w Gryficach z dnia 20-07-1989 r.; Protokół ze spotkania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 11-08-1989 r.; Lista obecności ze spotkania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 11-08-1989 r.; Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 11-08-1989 r. (dwa egzemplarze); Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 17-08-1989 r.; Protokół ze spotkania przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 31-08-1989 r.; Lista obecności ze spotkania przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 31-08-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 14-09-1989 r.; Protokół z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 21-09-1989 r.; Lista obecności na zebraniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 21-09-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 05-10-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 13-10-1989 r.; Protokół z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 26-10-1989 r.; Protokół z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 26-10-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 26-10-1989 r.; Sprawozdanie z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Podregionu Gryfice z dnia 03-11-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Gryficach z dnia 03-11-1989 r.; Sprawozdanie z Zebrania Elektorów okręgu nr 233 w sprawie wyboru delegatów na II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego z dnia 09-11-1989 r., Lista obecności Elektorów na zebraniu wyborczym Delegatów na wybory do władz NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego z dnia 09-11-1989 r., Lista zakładów pracy i ich delegatów; protokół z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 30-11-1989 r.; Lista obecności z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 30-11-1989 r.; Protokół z zebrania Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 07-12-1989 r.; Lista obecności z zebrania Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego z dnia 07-12-1989 r.; Lista obecności na zebraniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Gryficach z dnia 14-12-1989 r.; Protokół z II zebrania Zarządu Podregionu Gryfice NSZZ „Solidarność” z dnia 21-12-1989 r.; Lista obecności z II zebrania Zarządu Podregionu Gryfice NSZZ „Solidarność” z dnia 21-12-1989 r.; Omówienie ustawy o zatrudnieniu z dnia 29-12-1989 r.; Lista obecności poszczególnych osób na dyżurach od dnia 23-05-1989 r. do 01-09-1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
76