IPN BU 4076/3

IPN BU 4076/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4076/3
Opis zawartości
Tytuł

Edmund Słota - wspomnienia z okresu kampanii wrześniowej 1939 r.

Opis

Do wspomnień dołączony list do Czesława Sobeckiego oraz skrót wspomnień zapisany ołówkiem.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania