IPN Gd 1086/5

IPN Gd 1086/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1086/5
File description
Title

Dokumenty dotyczące profesora gimnazjum w Dębicy Tadeusz Gawryś, ur. 1881 r., który poległ jako oficer 2. Pułku Legionów Polskich w dniu 29-10-1914 r. pod wsią Mołotków w Galicji (w okresie międzywojennym powiat Nadwórna, województwo stanisławowskie): kserokopie fotografii z lat 1909-1910, przedstawiających Tadeusz Gawryś, jego żonę i dzieci, kserokopie dokumentów dotyczących studiów Tadeusz Gawryś na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1900-1905, kserokopie dokumentów dotyczących pracy Tadeusz Gawryś w gimnazjach w Przemyślu i Dębicy w latach 1906-1914, kartki pocztowe wysyłane za pośrednictwem Poczty Polowej Legionów do żony Alojza Gawryś w Krakowie w okresie od października 1914 r. do stycznia 1915 r., poświadczenie śmierci Tadeusz Gawryś sporządzone przez gen. Bolesław Roja w Krakowie w dniu 04-12-1918 r., pismo gen. Bolesław Roja z dnia 14-01-1920 r. skierowane do Alojza Gawryś, relacja pt. „W 22 lata po bitwie mołotkowskiej” sporządzona przez Danuta Łomniewska, zd. Gawryś, dotycząca pobytu w Mołotkowie w dniu 31-07-1936 r. (do relacji dołączono 5 fotografii), kserokopia sprawozdania dyrekcji Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy dotyczącego odsłonięcia w dniu 04-07-1928 r. tablicy poświęconej Tadeusz Gawryś i uczniom gimnazjum poległym w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920, fotografie wykonane podczas odsłonięcia nowej tablicy w liceum w Dębicy w dniu 10-11-1992 r., fotografia wykonana w Dębicy w 1993 r., przedstawiająca tablicę z nazwą ulicy Prof. Tadeusza Gawrysia

Dates
Starting date
1900
Closing date
1993
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
83