IPN Gd 1086/3

IPN Gd 1086/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1086/3
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe pamiątek związane z osadzeniem por. dr Kazimierz Łomniewski w niemieckim obozie jenieckim w Dössel w Nadrenii Północnej-Westfalii (Oflag VI B): podziękowanie dla por. dr Kazimierz Łomniewski za zorganizowanie kursu pt. „Zagadnienia z życia współczesnego Polski”, karta ze stemplem z napisem Doessel i datą 03-11-1943 r., karta z odręcznie narysowanym proporczykiem 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i datą 13-06-1943 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania