IPN Gd 1086/1

IPN Gd 1086/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1086/1
Opis zawartości
Tytuł

Pismo kierownika Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech z dnia 23-07-1945 r. skierowane do dyrektora Polskiego Gimnazjum i Liceum w Lippstadt por. dr Kazimierz Łomniewski, dotyczące powierzenia mu obowiązków kierownika IV Okręgu Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Mapa prezentująca obszar IV Okręgu Szkolnictwa Polskiego w Niemczech, na której zaznaczono polskie placówki oświatowe w Westfalii i Nadrenii. Dokument Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech z dnia 01-03-1946 r., dotyczący administracji szkolnictwa polskiego w Niemczech. Karta uczestnictwa por. dr Kazimierz Łomniewski w Zjeździe Nauczycieli Polskich z brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, który odbył się w dniach 04-03-1946 r. i 05-03-1946 r. w Hanowerze

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Mapa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania