IPN Gd 1083/3

IPN Gd 1083/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1083/3
Opis zawartości
Tytuł

Prośba Wiesław Walendziak do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdańsku z dnia 21-02-1985 r. o zezwolenie na wyjazd za granicę, wraz decyzją WKU

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania