IPN Gd 1082/12

IPN Gd 1082/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1082/12
Opis zawartości
Tytuł

Pismo Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Warszawie z dnia 28-11-1964 r., adresowane do Irena Porzezińska w Gdyni, informujące o zweryfikowaniu Krzyża Walecznych nadanego pośmiertnie jej siostrze Maria Porzezińska przez Armię Krajową. Zaświadczenie wystawione przez szefa Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w dniu 10-12-1964 r., informujące o pośmiertnym odznaczeniu Maria Porzezińska Krzyżem Walecznych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1964
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania