IPN Gd 1083/6

IPN Gd 1083/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1083/6
Opis zawartości
Tytuł

Listy przysłane do Wiesław Walendziak przez znajomych, m.in. działaczy opozycji, za okres od 24-03-1983 r. do 12-02-1990 r. (Jarosław Kurski, Krzysztof Bollin, St. Czarlewski, Grzegorz Grzelak, Arkadiusz Rybicki, Wiesław Chrzanowski, Aleksander Hall, Jacek Bendykowski, Andrzej Grzonka, Igor Strzok, Katarzyna Rusiecka, Jacek Rusiecki, Marian Terlecki, Maciej Żakiewicz, Sławomir Kościelak, Anna Skowrońska, Zdzisław Kościelak, Małgorzata Kiełpińska, Edward/Edmund Kiełpiński, Artur Matys, Bogdan Nowak, Krzysztof Walasek, Adam Pawłowicz, Wojciech Wasiutyński)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
163
Miejsce przechowywania