IPN Gd 1084/3

IPN Gd 1084/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1084/3
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki prasowe zatytułowane: Moje spotkania z KGB, stanowiące fragment książki: Witold Bereś, Jerzy Skoczylas, Generał Kiszczak mówi prawie wszystko, Polityka, nr 35 (1791) z dnia 31-08-1991 r., oraz wycinek prasowy zatytułowany: Stanisław Podemski, Odwagi panie generale – polemika z Czesławem Kiszczakiem (nieznana gazeta)

Opis

Książka jest wywiadem-rzeką z Czesław Kiszczak

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania