IPN Gd 1064/4

IPN Gd 1064/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1064/4
Opis zawartości
Tytuł

Informacje dot. losów członków rodziny Liśkiewicz z powiatu Włodzimierz Wołyński, przed wojną i w czasie II wojny światowej

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania