IPN Gd 1043/16

IPN Gd 1043/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1043/16
Opis zawartości
Tytuł

Spis członków i kandydatów PZPR przy Technicznych Szkołach Budownictwa Okrętowego w Gdańsku, stan na 1987 r. Karty zdjęcia z ewidencji członków Podstawowych Organizacji Partyjnych PZPR ze szkół i zakładów pracy województwa gdańskiego z lat 1985-1988

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania