IPN Gd 1023/2

IPN Gd 1023/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/2
Opis zawartości
Tytuł

Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego, nr 18-19 (182-183) z dnia 11-11-1987 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania