IPN Gd 1023/24

IPN Gd 1023/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/24
Opis zawartości
Tytuł

Pismo Związkowe NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, nr 8 z dnia 20-05-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania