IPN Gd 1023/21

IPN Gd 1023/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/21
Opis zawartości
Tytuł

Solidarność. Informator Biura Informacyjnego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, nr 136 z dnia 25-11-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania