IPN Ld 642/65

IPN Ld 642/65

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/65
Opis zawartości
Tytuł

Zwierzyniec. Maluję sam, MKZ NSZZ "Solidarność Ziemi Łódzkiej. Sekcja Artystów Plastyków "Solidarność", Łódź [b.d.w.]

Opis

Kolorowanka dla dzieci.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania