IPN Rz 747/1

IPN Rz 747/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 747/1
File description
Title

Kopie cyfrowe dokumentów dot. nadużyć gospodarczych w WSK Rzeszów w latach 70. XX w. Dokumenty zostały udostępnione przez Józefa Maciszewskiego, pracownika Wydziału W-54, a następnie W-56 w WSK Rzeszów. Autorem części dokumentów jest Józef Maciszewski.

Dates
Starting date
1978
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1