IPN Ka 248/37

IPN Ka 248/37

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/37
Former reference numbers
001/96/37
Historical reference numbers
012/68
File description
Title

Korespondencja WSG w Katowicach prowadzona z Izbą Wojskową Sądu Najwyższego w Warszawie oraz Dowództwem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu; protokół z kontroli działalności kancelarii tajnej w WSG w Katowicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. plan i meldunek dot. szkolenia pracowników WSG w Katowicach w 1968 r.; wykazy zakładów karnych na terenie kraju

Dates
Starting date
1968
Closing date
1968
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1