IPN Ka 248/93

IPN Ka 248/93

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/93
Dawna sygnatura
001/96/93
Sygnatura wytwórcy
06/84
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania roczne i półroczne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1983 r. do czerwca 1984 r.; wytyczne i informacje Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie

Opis

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; wydawnictwo IWSN w Warszawie z 1984 r. pt. "Sprawozdanie z działalności sądów wojskowych"; "Biuletyn" nr 2/84 - wydawnictwo IWSN w Warszawie; zestawienia statystyczne dot. orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe I i II instancji

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
162