IPN Ld 539/1

IPN Ld 539/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 539/1
Opis zawartości
Tytuł

Teleksy Agencji Prasowej "Solidarność" i Biura Informacji Prasowej NSZZ "Solidarność" z lat 1981-1982

Opis

Dot. m.in.: blokady przez oddziały MO budynku Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie, przebiegu rozmów przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z władzami PRL.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania