IPN Rz 764/1

IPN Rz 764/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 764/1
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe materiałów archiwalnych dot. Tadeusza Leonarda Jaworskiego, s. Jana, ur. 24-10-1904 r. w Rzeszowie, żołnierza AK ps. „Czajnik” w Kolejowym Oddziale Dywersyjno-Sabotażowym w Lokomotywowni w Rzeszowie. 10 stycznia 1945 r. T. Jaworski został zamordowany przez funkcjonariuszy UBP w Rzeszowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1933
Data końcowa
1997
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1