IPN Rz 767/1

IPN Rz 767/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 767/1
File description
Title

Obszerne fragmenty pierwszej części opracowania autorstwa kpt. Stanisława Petry’ego „Powstanie zaczątków 5. Dywizji Piechoty od 1 do 22 listopada 1918 r.”, które miało wejść w skład „Dziejów 5. Lwowskiej DP”. Opracowanie obejmuje organizację Naczelnej Komendy WP we Lwowie i podległych jej referatów i wydziałów.

Abstract

Autor opracowania, kpt. Stanisław Petry (1885–1943), syn Wilhelma i Stanisławy Eleonory z Petterów, w listopadzie 1918 r. jako podporucznik WP był z-cą dowódcy kompanii kulparkowskiej podczas walk o Lwów, w l. 1929–1931 był sekretarzem Komisji Naukowej Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich.

Dates
Starting date
1921
Closing date
1921
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
242