IPN Sz 450/52

IPN Sz 450/52

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/52
Former reference numbers
IPN GK 254/52, SOKsz 52, 864 Pr.
Historical reference numbers
K. 349/46, Kspec. 217/46, V Ds. 29/47, V K. 78/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Knappert Emil, imię ojca: Reinhardt/Reinhold, ur. 09-01-1896/19-01-1896 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1939 r. do kwietnia 1945 r. w m. Dobrzyce (pow. Koszalin), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, brał udział w charakterze członka w organizacji przestępczej SS oraz kierownika propagandy w organizacji NSDAP, czym działał na szkodę Państwa Polskiego, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Dates
Starting date
1944
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
95