IPN Lu 696/2

IPN Lu 696/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 696/2
Opis zawartości
Tytuł

Album Anny Petkowicz - Harcerski bal karnawałowy zorganizowany w Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Lublinie w dn. 28-01-1973 r.

Opis

Harcerski bal karnawałowy zorganizowany przez instruktorów harcerskich z lubelskiego szczepu "Zawisza", zrzeszającego drużyny "Nieprzetartego szlaku", kierowane przez hm. Michała Bobrzyńskiego, w Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Lublinie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1973
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Pliki cyfrowe

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania