IPN Lu 662/1

IPN Lu 662/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 662/1
File description
Title

Fotografie przedstawiające delegację Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "S" w Lublinie na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. (skany).

Abstract

Na fotografii członkowie delegacji: Tadeusz Leszek Samolej (trzyma wieniec po lewej) i Adam Grudziński z żoną (po prawej).

Dates
Starting date
1984
Closing date
1984
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
5