IPN Kr 731/13

IPN Kr 731/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 731/13
Opis zawartości
Tytuł

"Goniec Małopolski" 1981.

Opis

Pismo Sekcji Informacji przy Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", numery: 46, 47, 49, 50, 51. Materiały zgromadzone przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania