IPN Lu 704/11

IPN Lu 704/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 704/11
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Akademickiego Komitetu Strajkowego w Lublinie pn.: „Dlaczego uczelnie strajkują?” z plakatem na rewersie.

Opis

Brak daty wydania.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania