IPN Lu 704/12

IPN Lu 704/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 704/12
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Akademickiego Komitetu Strajkowego w Lublinie pn.: „Dlaczego uczelnie strajkują?” z plakatem na rewersie z dnia 01-12-1981r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania