IPN Lu 706/1

IPN Lu 706/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 706/1
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy sporządzone przez Janusza Pomorskiego dot. cmentarzy i mogił osób zmarłych tragicznie na terenie byłych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, radomskiego, tarnobrzeskiego oraz zestawienie mogił żołnierzy SGO "Polesie" poległych w walkach z Armią Czerwoną we wrześniu i październiku 1939 r.

Opis

Brak daty sporządzenia wykazów.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10
Miejsce przechowywania