IPN Kr 899/2

IPN Kr 899/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 899/2
Opis zawartości
Tytuł

Kazania księdza Władysława Gurgacza z lat 1945-1947 wraz z korespondencją i wspomnieniami zatytułowanymi "Wyznania akowca"(rękopisy, maszynopisy).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania