IPN Kr 883/5

IPN Kr 883/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/5
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1966-1969.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: dokumenty, korespondencja, fotografie, notatki, notatniki, kalendarze.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1966
Data końcowa
1969
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania